Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Yieldkurva (avkastningskurva)

 

Grafisk framställning av den beräknade effektiva avkastningen på jämförbara värdepapper med olika löptider.

 

Referens: Finansportalen