Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Villkorsbilaga

 

En handling som bifogas skuldebrevet till ett bundet lån där det framgår vilken räntesats lånet löper med samt lånets löptid.

 

Referens: Finansportalen