Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Villkorad skuld

 

En skuld som borgenären kan återkräva bara om visst villkor uppfylls.

 

Referens: Finansportalen