Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Verkställa

 

Att verkställa innebär att åstadkomma det faktiska utförandet av ett beslut. Den verkställande makten ligger på regeringen som med hjälp av statsförvaltningen har att verkställa, utföra, de beslut som Riksdagen har fattat.

 

Referens: Schoolido