Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Varor

 

Tillgång som tar fysisk form, till skillnad från tjänster. Kallas också produkter.

Referens: Ekonomifakta