Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her!



 

 
 

 


Värnskatten

 

Benämning på den extra statliga inkomstskatt som tas ut på förvärvsinkomster som är högre än den övre brytpunkten. Värnskatten som infördes 1995 höjer den statliga inkomstskatten från 20 till 25 procent och ger en marginalskatt på över 55 procent i genomsnitt.

Referens: Ekonomifakta