Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Världsekonomi

 

Syftar på helheten av olika länders ekonomier, då dessa är starkt beroende av varandra.

Referens: Ekonomifakta