Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Värdepappersmäklare

 

Som värdepappersmäklare är du dels kontaktperson mot kunder och ger förslag till köp och försäljning av värdepapper, dels den som praktiskt på marknaden utför kundens order att köpa eller sälja värdepapper.

Värdepappersmäklare kan delas in i aktiemäklare, penningmäklare och optionsmäklare. En aktiemäklare handlar med aktier och liknande värdepapper för kunders räkning. Du kan ge råd till företag och organisationer eller till privata kunder. Aktiemäklare arbetar ofta på en bank eller på ett värdepappersföretag där du sitter vid ett så kallat tradingbord och följer förändringar i aktiekurserna samt bevakar politiska och ekonomiska nyheter som kan påverka börsmarknaden. Som penningmäklare eller obligationsmäklare handlar du med obligationer, statsskuldväxlar och certifikat som staten, kommuner och företag ger ut. Läs mer om yrket. 

Referens: CivilEkonomerna