Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Valutaappreciering

 

Höjning av en valutas värde, uttryckt i andra valutor, och därmed sänkning av andra valutors växelkurs, uttryckta i den apprecierade valutan.

 

Referens: Finansportalen