Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Välfärd

 

Välfärd är en samlad benämning på skattefinansierade tjänster som stat, landsting och kommun har ansvar för att tillhandahålla för sina invånare. Fokus ligger på områdena skola, omsorg och vård. Välfärd kan också definieras som det samlade välmåendet och upplevda nytta hos ett samhälles invånare.

Referens: Ekonomifakta