Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


VP-konto

 

Ett värdepapperskonto där aktieägarens värdepapper är registrerade. VP-kontot har ersatt de gamla aktiebreven.

 

Referens: Finansportalen