Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Utlandsskuld

 

Den skuld en nation, det vill säga den offentliga och den privata sektorn tillsammans, har dragit på sig genom att låna från omvärlden för att täcka bytesbalansunderskottet.

Referens: Ekonomifakta