Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Utlägg

 

Ett utlägg är en utgift för någon annans räkning.

 

Eget utlägg och utlägg för anställda.

Det finns två typer av utlägg, eget utlägg och utlägg för anställda. Egna utlägg innebär att en anställd eller delägare lägger ut privata pengar för arbetsrelaterande kostnader som exempelvis transportkostnader och tjänsteresor. Till utlägg för anställda räknas kostnader som en arbetsgivare betalar för den anställdes privata utgifter. Det är viktigt att poängtera att utlägg inte är samma sak som egna uttag.

 

Egna utlägg.

Egna utlägg används för att bokföra betalningar för företagets eller föreningens utgifter som är gjorda med den anställdes privata pengar. Utlägget bokförs så att företaget står för kostnaden och får en skuld till personen som lagt ut pengar. Utlägg betalas ut i samband med lönen som ett traktamente eller kostnadsersättning. Det innebär att det inte är den anställde som redovisar för utlägget i den privata inkomstdeklarationen, utan arbetsgivaren. Utlägget värderas till det nominella värdet i redovisningsvalutan för den utgift som gjorts. För att den anställde eller delägaren ska få kompensation för utgiften måste den kunna bevisas, till exempel genom ett kvitto eller annan dokumentation.

Les mer här!

 

Referens: Visma