Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Utbud och efterfrågan

 

Utbud och efterfrågan, även kallat tillgång och efterfrågan, är två grundläggande begrepp inom ekonomisk teori. Begreppen behandlar förhållandet mellan priset på en vara och den kvantitet som köpare och säljare av varan är villiga att handla med på en marknad.

Tillgång och efterfråga är begrepp som ekonomer använder för att beskriva hur en marknad fungerar. På marknaden möts köparna (efterfrågan) och säljarna (utbudet) som genom interaktionen med varandra bestämmer hur mycket som produceras av en vara och till vilket pris denna vara säljs.[1]

Marknader kan se väldigt olika ut: de kan vara väldigt organiserade som t ex marknaden för jordbruksprodukter där köpare och säljare möts vid en viss tidpunkt och plats, men marknader är ofta mycket mer oorganiserade som t ex vid försäljning av glass där varje glasskiosk erbjuder glassen till ett visst pris och där varje köpare bestämmer vid vilken kiosk hen vill köpa sin glass. Trots att inte alla köpare och säljare möts bildar de en marknad eftersom varje köpare vet att det finns flera kiosker som säljer glass och varje säljare vet att hens glass liknar den glass de andra kioskerna säljer.

Vid den kombination av pris och kvantitet är lika för utbud och efterfrågan finns marknadsjämvikten. Marknadsjämvikt bör dock ses som en teoretisk situation eftersom det ofta är fler faktorer än priset som styr konsumtions- och produktionsmönster. Detta innebär att jämviktspriser ofta är instabila.

Referens: Wikipedia