Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Utanförskap

 

Det finns ingen allmänt vedertagen definition på utanförskapet, men ett vanligt mått är att se till andelen av befolkningen i arbetsför ålder som försörjs av bidrag. Utanförskapet är därmed ett bredare mått än arbetslösheten och fångar även upp grupper som inte aktivt söker arbete.

Referens: Ekonomifakta