Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Unit-linked

 

Pensionsförsäkring med värdepappersfondsanknytning där tagaren har rätt att välja vart spardelen av premien ska placeras.

 

Referens: Finansportalen