Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Underliggande budgetsaldo

 

Faktiskt budgetsaldo justerat för engångseffekter.

Referens: Ekonomifakta