Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


U-land

 

Utvecklingsland. En benämning på de länder som ännu inte gått igenom en industrialiseringsprocess och därmed tillhör de mindre utvecklade länderna i världen. Dessa länder präglas ofta av till exempel utbredd fattigdom, stora inkomstskillnader och underutvecklad infrastruktur. En vanlig indikator för klassificeringen är BNP per capita .

Referens: Ekonomifakta