Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


UNCTAD

 

United Nations Conference on Trade and Development. FN:s konferens för handel och utveckling, som har till syfte att bidra till ökad internationell handel, särskilt mellan länder i olika stadier av utveckling, och att därmed bidra till en snabbare ekonomisk utveckling för utvecklingsländerna.

Referens: Ekonomifakta