Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Tvistig fordran

 

Kallas det när gäldenären och borgenären inte är överens om att gäldenären är betalningsskyldig och fordran inte är möjlig att driva in.

 

Referens: Finansportalen