Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Trend

 

Den utjämnande och mer långsiktiga trenden hos en variabel. En trend hos en variabel ser på den långsiktiga medelförändringen vilket gör att tillfälliga variationer så som konjunkturella eller säsongsvariationer blir mindre viktiga.

Referens: Ekonomifakta