Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Transferering

 

En överföring av resurser från offentlig sektor. Vanliga exempel på en transferering är pensioner, barnbidrag, sjukförsäkringar och arbetslöshetsersättning .

Referens: Ekonomifakta