Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Tillväxtfond

 

Tillväxtfond eller tillväxtmarknadsfond är specialiserad på tillväxtmarknaderna. Kapital koncentreras på att generera en långsiktig värdestegring och ger inte någon regelbunden inkomst. Investeringsstrategin är inriktad på aktier som har hög risk och hög tillväxtpotential.

 

Vad är en tillväxtmarknad?

Nya marknader är ett annat begrepp  för ”tillväxtmarknader”. Denna typ av marknad (land eller region) kännetecknas av att deras ekonomiska nivå ligger i ett relativt tidigt utvecklingsskede. Tillväxtländerna börjar utvecklas till industriländerna och har en stark förväntad tillväxt. Tillväxten bedöms öka under kommande år liksom vinsterna men osäkerheten kring den negativa trenden med tilltagande protektionistiska inslag håller tillbaka optimismenRisken är högre i dessa länder än i mer etablerade länder.

 

Referens: Basta Fond