Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Tillväxt

 

En ökning av bruttonationalproduktenBNP, över tiden. BNP definieras som värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land för användning till konsumtion, investering och export under en period

Referens: Ekonomifakta