Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Tidsspread

 

En optionsstrategi som innebär att man köper och utfärdar optioner samtidigt med samma lösenpris men med olika löptid.

 

Referens: Finansportalen