Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Terms of Trade

 

Förhållandet mellan ett lands export- och importpriser. Stiger exportpriserna mer än priserna på importen förbättras Terms of Trade ( bytesförhållandet ). Landets totala köpkraft ökar genom att exporten kan betala för en ökad importvolym utan att handelsnettot försvagas.

Referens: Ekonomifakta