Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Terminskontrakt

 

Ett avtal om ett framtida köp, till ett på förhand bestämt pris. Gäller ofta köp av aktier eller valutor.

Referens: Ekonomifakta