Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Terminsaffär

 

Köpavtal avsett att fullgöras vid en bestämd tidpunkt i framtiden till ett pris som fastställs när avtalet träffas. I Sverige förekommer sedan länge terminsaffärer i valutor och även i värdepapper.

 

Referens: Finansportalen