Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Teckningsrättsbevis

 

Ett värdepapper som är bevis på äganderätten till en eller flera teckningsrätter för icke VPC-anslutna bolag.

 

Referens: Finansportalen