Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Teckningsrätt

 

Vid nyemission av en aktie får aktieägarna oftast teckningsrätter, som ger rätt att teckna nya aktier till ett förmånligt pris. Varje teckningsrätt ger rätt att teckna en ny aktie till ett bestämt pris.

Vid avyttring av teckningsrättsbevis och delbevis, som erhållits med stöd av moderaktier, bestäms anskaffningsutgiften till 0 kr. Vid försäljning gäller samma beskattningsprinciper som för aktier, men schablonregeln får inte användas.

 

Referens: AvdragsLexikon