Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Teckningsoption

 

Värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till en given kurs under en bestämd tid.

 

Referens: Finansportalen