Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Teckningskurs

 

Det pris som ska betalas för en nyemitterad aktie i en nyemission.

 

Referens: Finansportalen