Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Sysselsättningsandel

 

Andel av den arbetsföra befolkningen som är sysselsatta (se sysselsättning för definition av begreppet sysselsatta). Sysselsättningsandel också kallas sysselsättningskvot.

Referens: Ekonomifakta