Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Sveriges stadsskuld

 

1 092 638 069 475 SEK

Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2020-01-31 som uppgick till 1 091 794 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 098 000 000 000 SEK i slutet av 2020.

Så ser Sveriges statsskuld ut

Det finns flera sätt att räkna statsskulden på. SVT:s reporter reder ut hur det ser ut.

Sveriges Stadsskuld

 

Regeringen och Ekonomistyrningsverket använder så kallad konsoliderad statsskuld. Det betyder att man tagit bort lån mellan olika myndigheter inom staten. Den konsoliderade statsskulden är i dag drygt tusen miljarder kronor eller som andel av bruttonationalprodukten (BNP) – det vill säga hela Sveriges samlade ekonomiska aktivitet under ett år – 24 procent.

Enligt regeringens prognos kommer den ligga på 16 procent av BNP år 2021.

EU:s statistikmyndighet Eurostat räknar utifrån så kallad bruttostatsskuld. Då ingår hela den offentliga sektorn inklusive kommuner, landsting och pensionssystemet. Enligt EU:s sätt att räkna är statsskulden i dag runt 37 procent av BNP. Genomsnittet i EU är drygt 80 procent. Sverige hamnar bland de länder som har lägst statsskuld i EU. Danmark, Estland, Bulgarien och Luxemburg ligger i dag lägre.

Inte överstiga 60 procent

Enligt EU:s så kallade Maastrichtkriterier får inte statsskulden överstiga 60 procent av BNP, en regel som de flesta större EU-länder inte är i närheten av.

I en uppmärksammad rapport 2016 från den ekonomiska organisationen IMF skriver författarna att för ett land som under flera år haft god ekonomi så är fördelarna med att krympa statsskulden ”anmärkningsvärt låga”. Att till exempel minska skulden från 120 procent av BNP till 100 procent på några få år medför en ”mycket liten” reducerad risk.

Referens: SVT