Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Stibor

 

Stockholm Interbank Offered Rate, är ett genomsnitt av de räntor till vilka de svenska affärsbankerna lånar av varandra.

Referens: Ekonomifakta