Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Statsvärdepapper

 

Statliga värdepapper är skuldinstrument som en suverän regering. De säljer dessa produkter för att finansiera den dagliga regeringen och ge finansiering för särskild infrastruktur och militära projekt. Dessa investeringar fungerar på ungefär samma sätt som företagsskuldemission.

Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 46 hel- och delägda bolag, varav två är börsnoterade. Dessutom förvaltas två verksamhetsstiftelser. Tillsammans sysselsätter bolagen med statligt ägande cirka 135 000 personer. Det uppskattade sammanlagda värdet på den statliga bolagsportföljen uppgår till 630 miljarder kronor.

Referens: Regjeringen