Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Statsobligationslån

 

Officiellt index

Konsumentprisindex eller - om konsumentprisindex har upphört att fastställas eller offentligöras - motsvarande index avseende konsumetpriserna i Sverige som fastställts eller offentliggjorts av SCB elelr det organ som i SCB's ståalle fastställer eller offentliggör sådant index. Vid byte av indexserie skall nytt index räknas om till den indexserie på vilken Basindex grundas.

Statsobligationslån

 

Likvidavräkning

 

Referens: Riksgalden