Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Stamaktie

 

En aktie som givits ut i samband med bolagets bildande för att anskaffa det ursprungliga aktiekapitalet alternativt en aktie som tillkommit vid en emission av ytterligare stamaktier om aktiebolaget även utgivit preferensaktier.

 

Referens: Finansportalen