Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Stabiliseringspolitik

 

Åtgärder som syftar till att dämpa konjunktursvängningarna i ekonomin och därmed också upprätta stabil inflation och låg arbetslöshet . Detta sker främst antingen genom penningpolitik eller finanspolitik

Penningpolitiken styrs av Riksbanken, huvudsakligen genom förändringar av reporäntan . Finanspolitiken påverkar efterfrågan genom förändringar i skatter och offentliga utgifter.

Referens: Ekonomifakta