Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Sparkvot

 

Den andel av den disponibla inkomsten som hushållen väljer att spara istället för att konsumera.

Referens: Ekonomifakta