Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Skolpeng

 

Ett belopp per elev som fungerar som ett finansieringsmedel för kommunala och fristående skolor. Skolpengen finansieras genom offentliga medel och varje enskild kommun bestämmer skolpengens storlek i sin kommun. Skolpeng får inte finansiera privata skolor, det vill säga de skolor i privat regi som finansieras av privata medel.

Referens: Ekonomifakta