Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Skattetryck

 

Ett uttryck som brukar anges för att beskriva ett lands samtliga skatter och sociala avgifter i förhållande till landets BNP. Brukar räknas ut för att kunna jämföra olika länder. Kallas ibland också för skattekvot.

Referens: Ekonomifakta