Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Skattetillägg

 

Om du lämnar oriktiga uppgifter i deklarationen och dessa medför lägre skatt kan man bli skyldig att betala en extra avgift.

 

Referens: Finansportalen