Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Skatt på kapital

 

Omfattar skatt på löpande kapitalinkomster, skatt på innehav av kapital samt skatt som tas ut när kapitalbyter ägare.

Referens: Ekonomifakta