Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Självdeklaration

 

En handling som ligger till grund för skattemyndigheternas fastställande av en medborgares inkomst- och förmögenhetsskatter. Även egen företagares egenavgifter beräknas med självdeklarationen.

 

Referens: Finansportalen