Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Schablonavdrag/ Schablonmetoden

 

Skatteavdrag som görs med en schablon istället för de verkliga kostnaderna.

 

Schablonmetoden
För vissa marknadsnoterade värdepapper får anskaffningsvärdet beräknas till 20 % av försäljningspriset.

 

Referens: Finansportalen