Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


SME-företag

 

SME står för "small and medium-sized enterprises" (små och medelstora företag) och inkluderar företag med färre än 250 anställda. I Sverige är de flesta företagen SME-företag.

Referens: Ekonomifakta