Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


SCB

 

SCB är en förkortning för Statistiska centralbyrån som är den centrala förvaltningsmyndigheten för den officiella statistiken och annan statlig statistik i Sverige.

Referens: Ekonomifakta