Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Rörelseresultat

 

Ett företags intäkter från den egentliga rörelsen minus rörelsekostnader.

 

Referens: Finansportalen