Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Riktad emission

 

En nyemission som är riktad till en viss grupp, t ex enbart befintliga aktieägare. Men oftast menar man med riktad emission att den är riktad till en extern placerare. Aktieägarna avstår då från sin rätt att teckna nya aktier vid en emission till förmån för någon annan/andra.

 

Referens: Finansportalen